Välkommen att registera dig för prenumeration av lediga tjänster inom internationella organisationer

Vänligen fyll i alla följande områden eller logga in och updatera din profil

Steg 1: Ditt namn

Steg 2: Din nivå och intresseområde

Läs mer om nivåer

Höga seniora tjänster
Under kategorin Höga seniora tjänster sorteras vakanser for dig som har erfarenhet att leda departement, avdelningar, större program och organisationer. I regel krävs 15-20 års arbetslivserfarenhet och magisterexamen. I kategorin Höga seniora tjänster hittar du uteslutande internationella vakanser.

Seniora tjänster
Under kategorin Seniora tjänster sorteras vakanser för dig som har erfarenhet att leda team och projekt. I regel krävs +10 års arbetslivserfarenhet och magisterexamen. I kategorin Seniora tjänster hittar du i huvudsak internationella vakanser.

Senior-/ Mellannivåtjänster
Under kategorin Senior-/Mellannivåtjänster sorteras vakanser för dig som redan arbetat några år på mellannivå. I regel krävs 7 års arbetserfarenhet och magisterexamen. I kategorin Senior-/Mellannivåtjänster hittar du i huvudsak Internationella vakanser.

Mellannivåtjänster
Under kategorin Mellannivåtjänster sorteras vakanser för dig som befinner dig i mitten av din karriär. I regel kravs 5-7 års arbetserfarenhet och magisterexamen. I kategorin Mellannivåtjänster hittar du både Internationellt och lokala vakanser. Avser du söka en lokalt rekryterad tjänst, bör du noga undersöka att du uppfyller de krav som återfinns i arbetsbeskrivning.

Juniora tjänster
Under kategorin Junior tjänster sorteras vakanser för dig som befinner dig i starten av din karriär. I regel krävs 2-5 års arbetserfarenhet och magisterexamen, men det finns också vakanser for dig som nyligen tagit magisterexamen och saknar arbetslivserfarenhet. I kategorin Junior hittar du både internationella och lokala vakanser. Avser du söka en lokalt rekryterad tjänst, bör du noga undersöka att du uppfyller de krav som återfinns i arbetsbeskrivningen.

Internships/praktikplatser
Under kategorin Internship sorteras praktikplatser för dig som precis avslutat din kandidatexamen eller studerat på magisternivå eller befinner dig i starten av din karriär. Internships/praktikplatser i internationella organisationer är i regel obetalda.

Konsultuppdrag
Under kategorin Konsultuppdrag sorteras konsultuppdrag. I kategorin Konsultuppdrag hittar du både internationella och lokala uppdrag. Avser du söka ett lokalt uppdrag bor du noga undersöka att du uppfyller de krav som återfinns i projektbeskrivningen.

Volontäruppdrag
Volontäruppdrag hos FN (UNV) kräver i regel 2 ars arbetslivserfarenhet samt kandidatexamen. Notera att volontäruppdrag utanför FN-systemet kan ha andra krav. Innan du söker volontäruppdrag rekommenderar vi att du noga kontrollerar att du uppfyller de krav som återfinns i arbetsbeskrivningen.

Tjänster inom support och administration
Under kategorin Support/Administration sorteras vakanser med fokus på administrativa supporttjänster. Huvuddelen av dessa tjänster kräver ingen akademisk utbildning, men oftast 4-7 års arbetslivserfarenhet. Tjänster inom kategorin Support/Administration rekryteras i huvudsak lokalt och innan du söker bör du noga undersöka att du uppfyller de krav som beskrivs i arbetsbeskrivningen för den aktuella vakansen.

Steg 3: Dina preferenser

Jag är intressera av att arbeta i:

Välj antal veckor mellan utskick veckor.

Steg 4: Ditt konto

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver vi ditt samtycke till att Utrikesdepartementet registrerar namn och e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet ud-multijobb till dig. Dessa personuppgifter överförs till vårt personuppgiftsbiträde i syfte att administrera utskick till dig via e-post. Personuppgifterna används enbart för att kommunicera med dig om internationella jobb. Vi sparar ditt namn och din e-postadress så länge du är prenumerant. Om du senare vill veta vilka uppgifter som vi har registrerade om dig, ber vi dig mejla till ud-p-sir@gov.se , alternativt ringa Utrikesdepartementets personalenhet på 08-405 10 00. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke och inte längre finnas med i vårt register för ud-multijobb kan du antingen använda länken i ditt nyhetsbrev eller mejla till ud-p-sir@gov.se , alternativt ringa Utrikesdepartementets personalenhet på 08-405 10 00.

Länk: Regeringskansliets integritetspolicy

Regeringskansliet är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.